Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol

Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol
Cat.No.KY135724
NameNonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol
CAS9016-45-9
Purity >98%
MolFormula C19H32O3 MolWeight 308.45558
Synonyms Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol 9016-45-9;Nonylphenol Ethoxylate 9016-45-9 Nonylphenoxypoly(ethyleneoxy)ethanol;NP-6(Nonylphenyl-polyethylene glycol solution);NP-7(Nonylphenyl-polyethylene glycol solution);NP-8(Nonylphenyl-polyethylene glycol solution);NP-9(Nonylphenyl-polyethylene glycol solution);Nonylphenoxypoly;TX-30

Enquiry

Change